Formidling af arbejdsmiljø med grafisk facilitering

Dette kursus er til dig, der sidder i en arbejdsmiljøgruppe (leder eller AMR), eller som arbejder med at kommunikere arbejdsmiljø og gerne vil give din formidling et løft.

Hvorfor bruge grafisk facilitering specifikt i forhold til arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø er et komplekst emne og arbejdet med at skabe og opretholde det gode arbejdsmiljø, fordrer et kendskab til love og bekendtgørelser. Arbejdsmiljøarbejdet er dog også meget mere end love og paragraffer. Det handler om at oplyse og skabe forståelse. Det handler om at inspirere, engagere og motivere medarbejdere og ledere. Det handler om at skabe følelser og tænde en gnist til at skabe eller opretholde en sund kultur på arbejdspladsen.

Vores hjerner bearbejder konstant vores sanseindtryk og 65% af den kapacitet, bruges på at afkode og fortolke det vi kigger på. Grafisk facilitering handler om at udnytte disse 65%: At fodre hjernen med information, som den er specielt indrettet til at “fordøje”, og som sætter sig bedre fast, fordi vi husker billeder meget bedre end vi husker ord.

Kurset i grafisk facilitering for arbejdsmiljøformidlere, handler ikke om at du skal lære at tegne: Det er slet ikke nødvendigt. I stedet lærer du hvordan du kombinerer og arrangerer en masse simple former, som du allerede kan tegne, til en helhed der kommunikerer klart og formidler levende.

Kurset tager udgangspunkt i AM-gruppens konkrete opgaver med samarbejde, forebyggelse, kontrol og motivation. Du lærer hvordan du kan løfte engagementet og fastholde beslutninger og information fra møder, med visuelle noter og referater. Du lærer hvordan du laver informative plancher, der skaber overskuelighed i retningslinier, og hvordan du laver nudgende tegninger, der hjælper dine kolleger og medarbejdere til den mest hensigtsmæssige adfærd. Vigtigst af alt, lærer du hvordan du bruger det visuelle til at skabe sammenhold og et narrativ på arbejdspladsen, gennem de historier og metaforer som du bygger op, rundt om jeres kerneopgave.

Efter kurset vil du have alle de redskaber du har brug for, fysiske og mentale, til at kunne gå hjem og tegne videre i din praksis som arbejdsmiljøformidler.

Mine kvalifikationer

Jeg har arbejdet med formidling af arbejdsmiljø i omkring 5 år. Da jeg var ansat i Parternes Uddannelsesfællesskab illustrerede jeg deltagerbogen på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som bliver benyttet i langt størstedelen af de danske kommuner og regioner. Jeg har undervist arbejdsmiljøundervisere i grafisk facilitering gennem en årrække og jeg har set hvilken løftende og inddragende effekt det kan have i praksis.

Siden har jeg undervist i alt lige fra kommuner, private virksomheder, fagforeninger, på konferencer og i mange andre sammenhænge. Min undervisningsstil er rolig og grundig, med fokus på sparring og feedback.

En eller to dage

Kurset kan afvikles over en eller to dage, med det samme overordnede indhold, men på 2-dages kurset går vi mere i dybden: Vi tager et ekstra spadestik ift. tegneteknik; vi kommer omkring flere eksempler og opbygger et større visuelt ordforråd. Du får mere tid til at arbejde på din egen tegning, med støtte fra mig og vi bruger mere tid på feedback.

Målgruppe

Det skræddersyede kursus for arbejdsmiljøformidlere ligger på niveau med grundmodulet og starter helt fra bunden. Der forudsættes ingen erfaring med tegning eller kendskab til visuel formidling. 2-dages udgaven af kurset svarer til grund- samt fortsættermodulet.

Priser

Der er ingen åbne hold på dette kursus; jeg kommer ud og holder det hos jer. Priserne er eksklusiv moms.

Pris for 1-dags kursus, op til 8 personer: 18.000 kr. (+ 1.000 kr. pr. ekstra deltager op til 12)

Pris for 2-dags kursus, op til 8 personer: 28.000 kr. (+ 1.500 kr. pr. ekstra deltager op til 12)

Hvis i ønsker et skræddersyet kursus eller gerne vil ændre på rammen, så tag kontakt; det er jeg sikker på at vi kan finde ud af.

Dit udbytte fra kurset

  • Du lærer hvordan man tegner simple figurer og ikoner, levende og dynamisk.
  • Du lærer hvordan man kommunikerer visuelt med tegninger og hvilke styrker denne kommunikationsform har.
  • Du opbygger et visuelt ordforråd, med specifikt fokus på arbejdsmiljø
  • Feedback og gode råd til udvikling, under og efter uddannelsen.
  • Du får tegnet mindst én stor tegning med selvvalgt motiv, som du kan tage med hjem og bruge i din formidling af arbejdsmiljø.
  • Et sæt tuscher og farvekridt i høj kvalitet.
  • Et diplom på din deltagelse.
  • Adgang til mit ikonbibliotek

Kontakt

E-mail: peter@tegnlevende.dk

Telefon: 6128 8418.

Citater fra evalueringer af mine hold

Tak til Peter for en utrolig kreativ og givende dag. 🙂

Jeg blev overrasket over, hvor langt vi kunne nå med
forholdsvis “simple” redskaber og streger.

Peter er bare rigtig god til at undervise i grafisk facilitering.
Han er selv super god til det og har masser af ideer og
teknikker han lærer fra sig. God rolig og afslappet stil, god til
at være langsom (det skal man nemlig være når folk skal følge
med og lære).

Skønt at opdage at alle kan producere flotte plancher.

Super inspirerende.

For mig har udbyttet være rigtig god, jeg er afklaret med mine
muligheder og betingelserne.

Dejlig konkret og direkte brugbart.

Super med Peters rolige og meget konkrete anvisninger.