Live tegning

LIVE TEGNING (visuelle referater / graphic recording)

Live tegning foregår i samspil med et foredrag, oplæg eller lignende, for at understøtte og styrke læringen, samt for at give deltagerne en følelse af ejerskab, da det er den proces de er medskabende i som tegnes. At føre et visuelt referet under et oplæg, en workshop, eller over en hel dag, f.eks. på et seminar eller en konference, kan indfange og fastholde pointer og temaer og give deltagerne en let, overskuelig og flot opsummering, som de kan tage billeder af, eller få tilsendt digitalt efterfølgende.

Grafisk referat fra NFA konference om stress
Planche lavet på forhånd, til en workshop om undervisningsmaterialer
Ovenpå plenumdrøfelse er planchen blevet fyldt ud med deltagernes input

Efter et arrangement er overstået kan i beholde tegningen eller jeg kan scanne den ind og sende den til jer i et digitalt format, til at printe og dele.

Hvorfor et visuelt referat?

En tegning stimulerer hjernen visuelt og lagrer dagens indhold i billeder, der hænger langt bedre fast end ord. Selv længe efter et møde eller en workshop er overstået, vil en deltager kunne kalde hovedtrækkene tilbage, ved at kigge på og genkende den refererende tegning. På selve dagen bliver tegningen ofte til et omdrejningspunkt for deltagerne under pauserne, som et sted hvor de kan samle op på det der er blevet gennemgået og fornøjes over sjove eller finurlige afbildninger af dagens emner.

Vægmaleri lavet over 2 dage under demensworkshop i Fredensborg

I modsætning til et skrevet referat kan en tegning bruge dynamik og stemning til at indfange essensen af f.eks. et oplæg eller en konferencedag, blandt andet ved hjælp af visuelle metaforer, farvekodning og irammesætning. Et visuelt referat kan, hvis det er planlagt ordenligt, blive til en visionstegning, der pejler vejen fremad for en organisation. Det kan også være en præsentationstegning, der klargører en struktur, som ellers kan være forvirrende eller nem at glemme.

Det praktiske

Jeg medbringer selv det store papir, tape til at sætte det op og alle tegneredskaber. Det eneste jeg skal bruge, er en flad, hvid væg, med mindre vi har aftalt at jeg tegner på en flipover, som jeg selv kan tage med.

Pris

Prisen varierer og afhænger meget af længe et arrangement varer, samt hvor meget tid jeg skal bruge til at forberede mig. Skriv til mig på peter@tegnlevende.dk, så giver jeg et tilbud.